DEC 15 2013
PALA, CALIFORNIA
Hosted by North County Shootist Association
16 SHOOTERS    
NCSA COWBOY LEVER GUN SILHOUETTE RIFLE CAL
MATCH WINNER (1) ALEN BRISKI 30 X 40 WAY TO GO ALLEN
MATCH WINNER        (2) NORB SPITZER 33X40 NICE SHOOTING NORB
MATCH WINNER MILITARY RIFLE     NEAL GORDON 34X 40 VERY GOOD NEAL
C P T R #1 Place C P T R #2 Place Aggregate Place
MASTER CLASS
NEAL GORDON 9 9 5 5 28 1-M 0 28
AAA Class  0 0 0
JOE STENCEL 9 9 7 4 29 1-AAA 10 9 5 3 27 1-M 56
ALLEN BRISKI 9 9 7 5 30 MW 0 30
DON PICHT 10 7 8 3 28 3-AAA 9 6 6 0 21 49
JOHN NESBITT 9 9 3 5 26 7 7 7 4 25 51
NORB SPITZER 8 7 5 6 26 3-RD 9 7 8 9 33 MW 59
DAN ZASPAL 8 9 3 2 22
BOB HOLMSTEDT 8 8 1 3 20
JOHNNY GARCIA 6 3 2 1 12
AAClass   0 0 0
KAI SCHUMAN 7 10 6 5 28 1-AA 0 28
JON KAGIMOTO 7 8 4 2 21 4 5 6 3 18 3-RD 39
CHALON TIETJE 5 8 7 4 24 3 8 5 3 19 2-ND 43
ROY HURSMAN 5 10 3 5 23 9 8 8 5 30 1-ST 53
JERRY HARBAUER 9 9 2 7 27 2-AA 0 27
TRUMAN NUYGEN 7 8 5 5 25 3-AA 0 25
TIM ZASPAL 9 4 6 4 23 0 23
A CLASS 0 0 0
AUDRY HURSMAN 7 8 5 6 26 7 6 4 5 22 1-ST 48
0 0 0
MILITARY BOLT MATCH 0 0 0
NEAL GORDON 10 9 10 5 34 MW 0 34
TIM ZASPAL 8 9 7 4 28 1-ST 0 28
KAI SCHUMAN 8 7 0 3 18 0 18
TRUMAN NGUYN 7 7 3 3 20 0 20
ALLEN BRISKI 8 9 4 4 25 2-ND 0 25
JOHNNY GARCIA 3 8 5 6 22 3-RD 0 22
DAN ZASPAL 6 6 4 4 20 0 20
0 0 0