JUNE 19 2011 O
PALA, CALIFORNIA
Hosted by North County Shootist Association
32 SHOOTERS 1ST MATCH


NCSA COWBOY LEVER GUN SILHOUETTE RIFLE CAL
MATCH WINNER (1) NEAL GORDON34 X 40

GREAT SHOOTING

MATCH WINNER (2) MIKE LANDENBERGER


31 X 40 GOOD JOB MIKE


C P T R #1 Place C P T R #2 Place Aggregate Place
MIKE LANDENBERGER
MATCH 2


34 X 40
MASTER CLASS


TONY TELLO0
0
0

RYAN KING0
0
0

AAA Class

0
0

BOB KIERNAN0
0
0

JOE STENCEL 20 8 7 6 41 3-3A 9 9 7 6 31 2-3A 72

KEN ERDMANN 9 9 7 5 30
0
30

BOB HOLMSTEDT0
0
0

HAROLD ITCHKAWICH0
8 10 7 6 31 1-3A 31

LOUIS LINTON 10 9 7 3 29
0
29

DON PICHT 9 10 5 4 28
7 7 6 5 25
53

NORB SPITZER 10 9 7 7 33 2-3A 7 9 3 7 26
59

ANDY COMER 7 8 2 4 21
0
21

RUSSEL DUNN0
0
0

NEAL GORDON 9 10 9 6 34 MW0LARRY NEELY0
0
0

TODD LINTON 10 10 8 6 34 1-3A 10 9 7 5 31 3-3A 65

JAMES HERRING0
0
0

MIKE LANDENBERGER 10 8 6 5 29
8 9 5 9 31 MW 60

RAY OLIVAS0
0
0

R.J.CUDWORTH0
0ALLEN BRISKI0
0JOE BRICKNER0
0AAClass0
0
0

JOHN NESBITT0
0
0

CATHY TORMEY0
0
0

TED LINTON 4 7 6 4 21
6 8 7 3 24 3-2A 45

KAI SCHUMAN 7 8 3 2 20
0
20

JON KAGIMOTO 6 7 2 6 21
5 7 3 3 18
39

PETER USCINSKI 3 7 4 6 20
7 5 4 7 23
43

ROY HURSMAN0
0
0

PAUL HUARD0
0
0

JONNY GARCIA0
0
0

ED SCHEIDLER0
0
0

PATRICK TORMEY 10 7 6 7 30 1-2A 8 8 3 7 26 2-2A 56

DENNIS OSTLER0
0
0

JACK KLEIN 9 7 5 3 24
7 9 8 6 30 1-2A 54

JERRY HARBAUER 5 9 5 7 26 3-2A0
26

TIM MORROW 9 7 6 6 28 2-2A0
28

TOM HANKS 4 8 3 4 19
8 7 2 2 19
38

RONALD WOODFORD0
0
0

A CLASS0
0
0

TRUMAN NUYGEN0
0
0
0
0

TIM TRUMAN 6 6 3 6 21 1ST A0
21

CHUCK CAMBIS 6 6 7 2 21 2ND A 5 7 3 1 16 1-A 37

B CLASS0
0
0

HALEY LINTON 3 5 1 1 10 1-B 0 3 1 1 5
15

RICK GUNNON0

UNC0
0
0

RICK GUNNON 3 1 3 7 14 UP TO B CLASS0
14


0
0
0
0MILITARY BOLT MATCH0
0
0

HAROLD ITCHKAWICH0
0
0

KEN ERDMAN0
0
0

ROY HURSMAN0
0
0

ALLEN BRISKI0
0
0

JERRY BRUCE0
0
0

LOUIS LINTON 7 6 4 6 23 3RD0
23

ANDY COMER TRAP DOOR 5 7 3 4 19

KAI SCHUMAN 5 5 4 3 17


17

TIM MORROW 9 9 6 5 29 MW0
29

NEAL GORDON 9 7 6 4 26 2ND0
26


0
0
0


0
0
0


0


0


0


0


0


0


0