MARCH 3 & 4 , 2012
PALA, CALIFORNIA
Hosted by North County Shootist Association
NCSA SPRING BPCR REGIONAL  BPCR  MATCH IRON SIGHT
30 SHOOTERS
HIGH SCORE MATCH ONE HIGH SCORE MATCH TWO HIGH OVER ALL SCORE
R.J.CUDWORTH     30 X 40 MIKE LANDENBERGER  28 X 40 M LANDENBERGER 56
C P T R #1 Place C P T R #2 Place Aggregate Place
MASTER CLASS
BUTCH ULSHER 2 10 8 9 29 2 10 7 7 26 55 2-OA 2ND OA SILVER SILVER
RUSS HOOKS 1 10 9 9 29 0 29 3-M
MIKE LANDENBERGER 3 9 9 7 28 3 10 10 5 28 56 MW GOLD
MARK GRIFFIS 1 10 7 8 26 2 10 7 8 27 53 1-M
DAVE MAUER 2 9 5 8 24 2 10 6 7 25 49 2-M
0 0 0
AAA Class 0 0
R.J.CUDWORTH 3 9 10 8 30 3 8 2 3 16 46 5-AAA
PAUL LAWRENCE 3 10 7 7 27 2 7 6 8 23 50 4-AAA 5-C
DOUG SLEDGE 1 9 10 6 26 0 10 10 9 29 55 3-OA 3 OA BRONZE BRONZE
LEO BUMPHREY 2 8 9 7 26 10 8 8 26 52 1-AAA
GENE DAVIDS 3 10 4 8 25 3 9 7 6 25 50 3-AAA 6-C
HAROLD ITCHKAWICH 4 9 4 7 24 3 7 9 7 26 50 2-AAA 7-C
DENNIS CAVEN 0 8 7 8 23 2 10 6 5 23 46
ALEX HUSTON 1 9 6 6 22 1 6 4 7 18 40
WADE SAUER 1 10 7 3 21 3 9 8 4 24 45
JIM EGGLESTON 2 6 7 5 20 2 6 8 7 23 43
LOUIS LINTON 2 5 0 5 12 DIS QUAL SHOT SCOPE 0 12
EINAR HANSEN 0 10 4 3 17 2 10 4 7 23 40
AAClass 0
LESS SOROCZYNSKI 2 7 9 9 27 0 27
ELLIS GILBERT 5 7 6 5 23 3 6 6 7 22 45 1-2AA 8-C
TODD LINTON 0 7 9 7 23 3 8 7 4 22 45 2-AA 3-C
KEN ISHIZU 1 9 3 6 19 1 9 6 8 24 43 3-AA
KATHY TORMEY 0 6 3 7 16 1 6 5 5 17 33 4-AA
MARIE REICH 0 9 1 5 15 3 6 3 3 15 30
TOM MACE 0 7 5 5 17 1 9 0 4 14 31 5-AA
DON PICHT 1 6 1 5 13 1 6 4 2 13 26
0 0 0
0 0
A CLASS 0 0 0
JIM MEHL 0 7 8 8 23 0 23 3-A
FRANK PAYETT 1 8 5 7 21 0 21
JOHN MURPHY 1 8 6 5 20 2 7 6 6 21 41 1-A
JOHN ROSS 1 4 5 3 13 1 1 7 5 14 27 2-A
0 0 0
B CLASS 0 0 0
0 0 0
ROBERT BEST 3 7 4 6 20 0 4 4 6 14 34 1-B
SCOTT CAMPBELL 0 4 4 5 13 0 13
JERRY BROWNING 1 7 3 0 11 0 11
0 0
Team Match 0 NO LEGAL TEAMS 0
0
HIGH SENIOR 0
MIKE LANDENBERGER 56 56 OVER ALL SCOPE AND IRON
GENE DAVIDS 50 50
SUPER SENIOR 0 BUTCH ULSHER 103 FLIP OF COIN
BUTCH ULSHER 55 55 MARK GRIFFIS 103
HAROLD ITCHKAWICH 0 MIKE LANDENBERGER 93
HI CHICKEN LEO BUMPHREY 93
ELLIS GILBERT 8 GENE DAVIDS 92
HAROLD ITCHKAWICH 7 PAUL LAWRENCE 92
HI PIG
BUTCH ULSHER 20
MARK GRIFFIS 20
HIGH TURKEY
DOUG SLEDGE 20
MIKE LANDENBERGER 19
HIGH RAM
BUTCH ULSHER 16
MARK GRIFFIS 16
TOP  SHOOTERS
MIKE LANDENBERGER 56
BUTCHER ULSHER 55
DOUG SLEDGE 55
MARK GRIFFIS 53
LEO BUMPHREY 52
HAROLD ITCHKAWICH 50
GENE DAVIDS 50
PAUL LAWRENCE 50
DAVE MAUER 49
R.J.CUDWORTH 46
DENNIS CAVEN 46