JUNE 30 2013
PALA, CALIFORNIA
Hosted by North County Shootist Association
 SHOOTERS
NCSA MILITARY BOLT RIFLE   SILHOUETTE MATCHES
MATCH WINNER S
MATCH WINNER BOLT  STEWART JONES 30 X 40
MATCH WINNER AUTO MARK LAN 18 X 40
MATCH WINNER SNIPER  JIM EGGGLESTON    24 X 40 KEN ERDMAN 33 X 40
MATCH WINNER 22 IRON   KAI SCHIMAN SCHUMAN 24 X 40
MATCH WINNER 22 SCOPE JON KAGIMOTO 29 X 40 32 X 40
600 YD BENCHREST PAT TORMEY 359-4
MILITARY  OPEN CLASS KEN ERDMAN 33 X 40
C P T R #1 Place C P T R #2 Place Aggregate Place
BOLT CLASS
JOHN MURPHY 8 6 5 0 19 3RD 19
ANDY COMER 8 6 6 0 20 2ND 0 20
STEWART JONES 4 10 7 9 30 1ST 0 30
MILITARY SNIPER CLASS 0 0 0
KEN ERDMAN 10 9 7 7 33 1ST 0 33
BOB GONZALES 7 6 6 5 24
ALLEN BRISKI 5 9 6 8 28 3RD
MIKE LANDENBERGER 8 10 8 6 32 2ND
MILITARY RIFLE AUTO 0 0 0
MARK LAN 4 5 4 5 18 1ST
TODD CARLSON 5 7 3 3 18 2ND
LONG RANGE .22 SIL 0 0 0
IRON SIGHT TRADITIONAL
KAI SCHUMAN 5 9 4 6 24 1st 0 24
JOE STENCEL 2 8 6 3 19 2nd 0 19
MODERN BOLT SCOPE 0
PHUONG-LAN-NGUYEN 1 9 2 5 17 3rd
BOB HIGHTOWER 3 7 1 1 12
HAROLD ITCHKAWICH 5 8 5 5 23 1st
JONATHAN REYS 2 8 6 3 19 2nd
ROBERT  ? 5 10 0 2 17
LONG RANGE .22 SIL
 TRADITIONAL SCOPE
JON KAGIMOTO 2 10 10 10 32 1ST
DON PICHT 1 10 10 8 29 2ND
600 YARD BENCHREST 0 0 0
PAT TORMEY 87 93 87 92 ## 1st 4x 0 359
TED LINTON  SR 93 84 92 80 ## 2nd 6x 0 349
HALEY LINTON 88 86 76 75 ## 3rd 4x 0 332
0 0 0
0 0 0
0 0 0
TED LINTON  SR 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
A CLASS 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
B CLASS 0
0 0 0
0
0
0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Team Match 0
0
0
0
HI SENIOR
0
0
0
0
HI WOMAN
HI JUNIOR
HI SUB JUNIOR