MARCH 30 2014
PALA, CALIFORNIA
Hosted by North County Shootist Association
 SHOOTERS 22
NCSA MILITARY BOLT RIFLE   SILHOUETTE MATCHES
MATCH WINNER S
MATCH WINNER BOLT  STEWART JONES 36X 40 IRON SIGHTS
MATCH WINNER AUTO R.J.CUDWORTH 16 X 40 IRON SIGHTS
MATCH WINNER SNIPER  JIM EGGGLESTON    24 X 40 MIKE LANDENBERGER  35X40 31 X 40 TRADITIONAL SCOPE
MATCH WINNER 22 IRON   RYAN KING 29X40
MATCH WINNER 22 SCOPE JON KAGIMOTO 29X 40 TRADITIONAL SCOPE
MATCH WINNER BOLT RIFLE   MODERN SCOPE KEN ERDMAN  36X40 33X40
600 YD BENCHREST CATHY TORMEY 339X40
WINNER .22 SILHOUETTE    LEVERGUN CLASS
C P T R #1 Place C P T R #2 Place Aggregate Place
BOLT CLASS IRON SIGHTS
JOHN MURPHY 7 8 5 9 29 2ND 29
ANDY COMER 5 7 3 5 20 3RD 0 20
STEWART JONES 7 10 10 9 36 1ST 0 36
TRUMAN NGUYN 1 2 2 0 5
0
ROY HURSMAN 3 1 3 4 11
MILITARY BOLT  MODERN CLASS 0 SCOPE 0 0
KEN ERDMAN 10 10 8 8 36 1ST 0 36
HAROLD ITCHKAWICH 8 10 4 5 27 3-RD
ALLEN BRISKI 9 10 7 7 33 2ND
MILITARY BOLT RIFLE TRADITIONAL CLASS SCOPE
JIM EGGLESTON 0 9 5 8 22 2ND
MIKE LANDENBERGER 9 9 8 5 31 1ST
MILITARY RIFLE AUTO 0 IRON SIGHTS 0 0
R.J. CUDWORTH 4 4 8 1 17 1ST
GLEN FRANKS 3 5 3 0 11 2ND
MODERN RIFLE  IRON 0
JOHN NESBITT 5 3 5 3 16 1ST
MIKE ROSS 3 4 0 4 11 2ND
LONG RANGE .22 SIL 0 0 0
IRON SIGHT TRADITIONAL IRON SIGHTS
KAI SCHUMAN 1 7 2 2 12 2ND 0 12
RYAN KING 5 8 10 6 29 1ST
3 3 2-ND 0 3
MODERN BOLT SCOPE 0
NORBERT   ? 2 9 6 7 24
LONG RANGE .22 SIL 0
 TRADITIONAL SCOPE 0
0
JON KAGIMOTO 0 9 8 9 26 1-ST
0
LEVER GUN 0
0
0
600 YARD BENCHREST 0 0 0
KEN KROKER 85 76 86 76 ## 2ND 0 323
TED LINTON  SR 57 66 69 19 ## 0 211
COLE TORMEY 47 71 83 84 ## 3RD 0 285
JOHN SCRIPPS 62 47 34 68 ## 0 211
CATHY TORMEY 80 81 91 87 ## 1ST 0 339
0 0 0
TED LINTON  SR 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
A CLASS 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
B CLASS 0
0 0 0
0
0
0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Team Match 0
0
0
0
HI SENIOR
0
0
0
0
HI WOMAN
HI JUNIOR
HI SUB JUNIOR